Hvorfor lave en Ægtepagt?

Med en ægtepagt har ægtefæller mulighed for at indrette sig anderledes end udgangspunktet, som er formuefællesskab. Ved almindeligt formuefællesskab skal ægtefæller dele lige ved separation, skilsmisse og død. Med de forskellige muligheder for særeje, herunder skilsmissesæreje, har ægtefællerne stor handlefrihed.

I ægteskaber, hvor der er særbørn (ikke fællesbørn), er det vigtigt altid at overveje mulighederne i forhold til oprettelse af ægtepagt, f.eks. med kombinationssæreje. Kombinationssæreje betyder, at der er særeje ved skilsmisse og delvist særeje og formuefællesskab, når den første ægtefælle afgår ved døden.

Det er vigtigt, at man undgår situationer, hvor den efterlevende skal betale store formuer til førstafdødes særbørn. Når store summer skal udredes, kan det ofte betyde, at længstlevende bliver tvunget til at sælge fast ejendom, da det er her, de største værdier typisk ligger. Salg af fast ejendom skal helst være en frivillig beslutning.

Læs også om Hvorfor du bør overveje at skrive testamente.