Hvorfor skrive testamente?

Der kan være mange grunde til, hvorfor man bør skrive testamente. Også ægtefæller, som kun har fællesbørn, kan have en interesse i at overveje testamente. Specielt når man ejer fast ejendom eller står overfor at skulle købe fast ejendom, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan ejerforholdet skal være, og hvilke ønsker man har for sin ægtefælle og sine andre arvinger, når man ikke er her længere.

I forbindelse med køb af fast ejendom, er det væsentligt, at man sikrer sig, at den, der lever længst, kan blive siddende i huset – eller man kan bestemme, hvem huset skal tilfalde, hvis man er eneejer.

Hvis man er gift og desuden har tvangsarvinger (børn, børnebørn mv.), er udgangspunktet, at ægtefællen arver halvdelen, og livsarvingerne arver halvdelen, af det man efterlader sig. Denne fordeling kan man ændres ved testamente.

Har man ingen livsarvinger, kan man råde over hele sin formue. Når man ikke har livsarvinger, er det desuden væsentligt at tage stilling til hvem, der skal arve. Hvis man ikke har skrevet testamente, vil den samlede arv tilgå statskassen.