• Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig – er det en god eller dårlig ide? Og har jeg brug for en rådgiver?

Hvorfor er det vigtigt med professional rådgivning, når man køber andelsbolig? Det er væsentligt at holde for øje, at bankens rolle ved køb af andelsbolig udelukkende er i egenskab af ”sælger”. Sælger forstået sådan, at de gerne vil sælge dig et lån. Det vil sige, at banken har deres egne interesser at pleje, når de gennemgår andelsforeningers økonomi og vurderer, om de vil yde dig det ønskede lån. Langt de fleste banker anbefaler faktisk også deres kunder at søge professionel rådgivning, når der skal købes andelsbolig.

Som køber er det vigtigt, at du har det fulde overblik og den forpligtigelse, du påtager dig. Det vil sige overblik over den forening, du indtræder i. Det vil også sige, at selvfølgelig er det væsentligt om foreningens økonomi er i orden, men der er andre ting, som er mindst lige så væsentlige og som på sigt kan få betydning for andelsforeningen og dig som andelshaver.

Det er ikke nok, at foreningens økonomi hænger sammen, dine ønsker og økonomi skal også hænge sammen.

Få også din rådgiver til at gennemgå referater fra generalforsamlinger, beretninger fra bestyrelsen, vedligeholdelsesplaner og andet som kan give dig et indblik i foreningens forhold og ikke mindst den kommende økonomi, særligt hvis det får betydning for dig som køber på kort eller længere sigt.

Du bør også få din rådgiver til at kigge på, hvordan foreningen fungerer. Er der mange som deltager i generalforsamling, hvor meget deltager andelshavere, som ikke sidder i bestyrelsen f.eks. i arbejdsweekender eller andet. Det er væsentligt, fordi man som køber og kommende andelshaver overlader den daglige drift til den siddende bestyrelse. Hvad skal der ske med bygningen, f.eks. hvor meget vedligeholdelse er nødvendigt, og hvad har foreningen af ambitioner for større projekter, som er nødvendige eller ”nice to have”? Er der et godt naboskab?

Der findes dårlige og økonomisk ustabile andelsforeninger, men der findes også rigtig mange virkelig gode andelsforeninger. Foreninger, som er på forkant med kommende vedligeholdelse eller modernisering, foreninger som har styr på økonomien også i de kommende år, og foreninger som formår at sikre en løbende fornuftigt tilgang til den faste ejendom, som alle andelshaverne i bund og grund har fælles ansvar for.