• Advokatforbehold

Advokatforbehold

Vi anbefaler, at du som køber først underskriver købsaftalen, når ejendomsmægleren har indføjet et advokatforbehold i købsaftalen.

Advokatforbeholdet bør være formuleret således:
”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl..”

Advokatforbeholdet er gratis og anvendes for, at din advokat kan sikre de nødvendige justeringer og præciseringer af købsaftalen.

Advokatforbehold har oftest en tidsfrist

Ejendomsmægleren sætter som ofte en tidsfrist på forbeholdet, og denne vil typiske udgøre tre hverdage. Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter med din rådgiver, selvom du allerede har underskrevet købsaftalen. Og du kan stadig nå at fortryde handlen gratis.

Læs også om fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb.