Garantistillelse ved boligkøb

Det er typisk anført som en standardbestemmelse i købsaftalen, at du som boligkøber skal sørge for, at der stilles pengeinstitutgaranti for restkøbesummen, når der ligger en købsaftale underskrevet af både sælger og køber.

Ejendomsmægleren har ofte skrevet i købsaftalen, at garantien skal stilles senest 10 hverdage efter, at købsaftalen foreligger i underskrevet stand.

Pengeinstitutterne tager normalt et gebyr for at stille en sådan garanti. Gebyrets størrelse afhænger bl.a. af garantiens størrelse, det vil sige størrelsen af restkøbesummen for boligen. Jo dyrere bolig, desto mere koster garantien.

Vi anbefaler, at du som køber tager en forhandling med dit pengeinstitut om dette gebyr med henblik på at komme til at betale et mindre gebyr eller måske få pengeinstituttet til helt at stille garantien uden betaling af noget gebyr.

Vi anbefaler desuden, at du som køber kræver, at det stilles som et vilkår for handlen, at pengeinstitutgarantien tidligst skal stilles, når din boligadvokat har godkendt handlen i sin helhed. På den måde slipper du for at komme til at betale et unødvendigt gebyr til dit pengeinstitut for at stille en garanti i den situation, hvor handlen ender med ikke at blive til noget, fx hvis din boligadvokat ikke kan godkende handlen i sidste ende.