Lånegrænser for optagelse af realkreditlån

I realkreditlovgivningen er der opsat en lånegrænser for, hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til kategorien af ejendommen og ejendommens værdi. Lånegrænsen varierer fra 40 til 80 procent alt afhængig af ejendomskategorien.

Disse lånegrænser er listet nedenfor.

Ejendomme med lånegrænse på 80 pct.
Inden for en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • Ejerboliger til helårsbrug.
 • Private andelsboliger.
 • Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger.
 • Alment boligbyggeri.
 • Ungdomsboliger.
 • Ældreboliger m.v.
 • Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Ejendomme med lånegrænse på 70 pct.
Inden for en lånegrænse på 70 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

Ejendomme med lånegrænse på 60 pct.
Inden for en lånegrænse på 60 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

 • Fritidshuse.
 • Kontor- og forretningsejendomme.
 • Industri- og håndværksejendomme.
 • Kollektive energiforsyningsanlæg.

Ejendomme med lånegrænse på 40 pct.
Inden for en lånegrænse på 40 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.