Mangler ved fast ejendom

Hvad gør man, når man lige har købt drømmehuset og opdager, at der er væsentlige mangler? Man kan have gennemgået nok så mange dokumenter og føle, at man har gennemgået ejendommen mindst lige så grundigt, men desværre er der situationer, hvor man alligevel bliver skuffet.

Hvis der efter et køb viser sig at være mangler, er det vigtigt, at man som køber venter med at begynde at udbedre dem.

Man bør hurtigst muligt kontakte advokaten så I sammen kan lægge en plan for det videre forløb.
Der kan være behov for bevissikring f.eks. ved syn & skøn af ejendommen, og derudover bør der hurtigst muligt gives besked til sælger, samt ske anmeldelse til de relevante forsikringer.

Hvilke mangler ved fast ejendom kan gøres gældende?

Hvordan er man som køber dækket, hvis man har tegnet ejerskifteforsikring?

Hvis man har tegnet ejerskifteforsikring, skal det vurderes, om der er tale om mangler, som sælger er ansvarlig for eller mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen. Sælger er ansvarlig for mangler, som falder indenfor en afgivet garanti og mangler, som sælger bevidst har holdt skjult for køber. Sælger er også ansvarlig for ulovlige bygningsinstallationer, medmindre at der er tale om ulovlige el- eller vvs-installationer.

Derudover er sælger ansvarlig for mangler, som er opstået efter udfærdigelse af tilstandsrapporten, men inden overtagelsesdagen. Alle andre mangler er sælger ikke ansvarlig for. De skal således søges dækket af ejerskifteforsikringen eller den bygningssagkyndige, alt efter manglens art.

Der findes forskellige nævn, som kan anvendes i disse situationer f.eks. Ankenævnet for forsikring eller Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Hvad gør man som køber, hvis man ikke har tegnet ejerskifteforsikring?

Hvis man ikke har tegnet ejerskifteforsikring, kan sælger gøres ansvarlig for mangler, enten hvis sælger kendte eller burde kende til manglerne, eller hvis sælger ligefrem har garanteret forhold vedrørende ejendommen.

I disse tilfælde kan sælger blive erstatningsansvarlig. Herudover kan der blive tale om forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen gør, at ejendommen har en mindre værdi end det, den er overdraget til.

For at kunne opnå et forholdsmæssigt afslag, skal der være tale om en mangel, som udgør ca. 3-5 % af ejendommens pris.
Din rådgiver bør kunne hjælpe dig i disse sager om mangler ved fast ejendom – hvad enten, at du er køber eller sælger.

Læs om Køb af fast ejendom.