• Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Formålet med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er at give en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Rapporterne er en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen er ikke obligatorisk i forbindelse med ejendomshandler. Huseftersynsordningen anvendes som oftest ved salg af sommer- og parcelhuse, men sjældent ved salg af ejerlejligheder. Det skyldes, at når der skal laves tilstands- og elinstallationsrapport på en ejerlejlighed, skal ikke kun selve ejerlejligheden gennemgås, mens derimod hele ejendomskomplekset.

Priser og gyldighed for tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster mellem 4.000 kr. og 12.000 kr.

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 3.500 kr.

Priserne afhænger typisk af størrelsen på boligen.

Begrænsningen af sælgers ansvar

Du kan som sælger undgå at hæfte for skjulte skader og mangler, hvis du benytter huseftersynsordningen.

Ordningen indebærer, at du skal:

  • have udarbejdet en tilstands- og einstallationsrapport.
  • have indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring.
  • tilbyde køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie.
  • fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring, inden køber afgiver et købstilbud.

Anvendelse af huseftersynsordningen fritager dog ikke dig som sælger for ulovligheder (medmindre der er tale om, at en el- eller vvs-installation er ulovlig i henhold til offentlige forskrifter), svig og grov uagtsomhed.