• Køb af villalejlighed

Køb af villalejlighed

Hvad betyder det, at man ikke køber hele ejendommen, men kun f.eks. halvdelen?

Når man kun køber en andel af en ejendom f.eks. stueetagen i en villa, så indtræder man samtidig i noget, der minder om en almindelig ejerforening. Der vil som regel være tinglyst en såkaldt samejeoverenskomst, samejedeklaration eller vedtægter, som fordeler ansvaret for ejendommen, herunder udvendig og eventuel indvendig vedligeholdelse.

Alt efter hvordan disse aftaler er udformet, kan det være meget forskelligt, hvilket ansvar man indtræder i.

Når man køber en andel af en ejendom, f.eks. i forbindelse med køb af en villalejlighed, indtræder man desuden i ejendommens økonomi. Der kan være kæmpe stor forskel på, hvordan økonomien i disse fællesskaber bliver håndteret.

Nogen steder betales der fast månedlig ydelse til en fælleskasse og der udarbejdes årlige regnskaber, andre tager tingene mere ad hoc og skiftes til at betale, når regningerne falder til betaling.

Uanset hvad den eksisterende aftale går på, er det væsentligt, at man som køber får et helt tydeligt billede af, hvad man overtager, inden handlen godkendes endeligt af købers rådgiver.

Overtager man f.eks. en opsparet formue fra det eksisterende samejefællesskab eller skal kassen tømmes, så man starter forfra i det nye samejefælleskab.

Endelig skal man være opmærksom på, at særligt realkreditinstitutterne stiller større og større krav til samejeoverenskomstens indhold og ordlyd. Det kan betyde, at der skal gennemføres tilpasninger i den eksisterende samejeoverenskomst i forbindelse med at en andel sælges. Hvem betaler for arbejdet med at gennemføre denne tilpasning, og hvem sørger for tinglysning?
Læs eventuelt mere under Familiedokumenter.

Vi anbefaler, at du som køber søger den nødvendige boligrådgivning, inden du kaster dig ud i køb af villalejlighed, ideelle anparter eller villaer, som er opdelt i ejerlejligheder.